Biography

The Swedish tenor Johan Linderoth participates regularly as soloist in masses, oratories and passion works of composers from Monteverdi to Mozart but holds a particular fondness for works of the 17th century. Besides having performed as a soloist and ensemble singer at larger baroque music festivals in Europe Johan Linderoth has performed in Israel, the Lebanon and Japan (with the lutenist Jakob Lindberg). He performs regularly with Weser Renaissance, Bremen, Germany, Concerto Copenhagen, Denmark, The Harmony of Voices, Stockholm, The Lautten Compagney, Berlin and Paul Hillier's Theatre of Voices.

As a soloist and ensemble performer he has recorded for several radio and television programmes and has released a number of recordings. Together with the lutenist Inger Alebo he has made an internationally acclaimed recording of John Dowland lute songs. His evangelist renditions on recordings of Heinrich Schütz St Luke's passion and the Auferstehungshistorie (The Resurrection Story) both recorded with Ars Nova Copenhagen under Paul Hillier have been highly applauded.

 

Biografi

Johan Linderoth medverkar regelbundet som tenorsolist i mässor, oratorier och passioner från Monteverdi till Mozart men har en speciell förkärlek för den lite äldre repertoaren från 1600-talet. Han har framträtt som solist- och ensemblemusiker vid flera stora barockfestivaler inom Europa, men även i Israel, Libanon och Japan (här i en turn é med lutenisten Jakob Lindberg). Johan arbetar regelbundet med Weser Renaissance i Bremen, Concerto Copenhagen i Danmark, Vokalharmonin i Stockholm, Lautten Compagney i Berlin samt Paul Hilliers Theatre of Voices. Som solist- och ensemblemusiker har han medverkat i ett flertal radio- teve- och cd-inspelningar.

Johan Linderoth gav, i samarbete med lutenisten Inger Alebo, år 2002 ut en i internationell fackpress kritikerrosad CD med lutsånger av John Dowland. Han har också fått mycket lovord för sin tolkning av evangelistpartierna i Heinrich Schütz Lukaspassion respektive Auferstehungshistorie (Uppståndelsehistoria) i inspelningar med ensemble Ars Nova under ledning av Paul Hillier.

Johan Linderoth är en av initiativtagarna till Föreningen Lundabarocks konsertserie "TIDIGT i LUND - en modern konsertserie med gammal musik" som startade hösten 2010.